Enter Title

Food and Beverage Description


Food contract between NRNA Germany &
Restaurant Namaste, Essen Germany
Mr. Yagya Raj Subedi & Mrs. Seema subedi
Restaurant Namaste, Essen Germany

Subject: Terms and Condition for Food & Beverage in NRNA Germany

As a host country organizer, we would like to give you the assignment to prepare food for the guests taking part in the European Regional Meeting (ERM) 2017.  The terms and conditions are as following:

  Mr. Subedi  will provide the food for ERM as follows:

a)28.07.2017:  Evening Welcome Dinner
Time: 19:00 to 22:0
Estimated persons: 300
प्रारम्भिक भोजन:
- राजहंस छोयला,
- सलाद,
- भेजीरोल,
- नेपाली अचार,
- साथमा सहायक ट्वाक्क-टुक्क
मुख्य भोजन :
-खसीको मासु, (सर्प्राइज केहि,स्थलगत निरिक्षण पश्चात मात्रै )
-गेडागुडीको झोल,
- मिसमास तरकारी,
- टमाटरको चट्नी,
-सादा भुजा र
- सादा पुलाव
गुलियो मिठो:
सिखर्नी र फलफुल
पिउने पदार्थ:
- पानी
- जुस (ओरान्ज, एप्पल )
खानाको प्रचलित मुल्य : २५,०० यूरो प्रतिव्यक्ति
जम्मा प्रचलित मुल्य: (२५ x ३००) = ७,५०० युरो
 
b)   29.07.2017 Lunch
Time :13:00 to 14:00
Estimated number : 400
Lunch Type: package
Lunch Package
-भेजिटेबल बिर्यानी,
-राइता  र सलाद
पिउने पदार्थ:
- पानी
- जुस (ओरान्ज, एप्पल )
खानाको प्रचलित मुल्य : ९ यूरो / व्यक्ति
जम्मा प्रचलित मुल्य:  (९ x ४००) = ३,६०० यूरो
c)    29.07.2017  Evening Dinner
Time : 19:00- 22:00
Estimated number : 400- 450
प्रारम्भिक भोजन:
-गुन्द्रुक साँधेको,
-भुटेको चना,
-नेपाली सलाद,
- नेपाली अचार,
-साथमा सहायक अमिलो पिरो
मुख्य भोजन :
-खसीको मासु / पोलेको भाले,
-आलू र काउलीको तरकारी,
-पिंडालु मिसाएको कालो दाल,
-मुला र टमाटरको अचार,
-सादा भुजा/
-जीरा भुजा/
-ब्राउन पाउरोटी,
-(स्थलगत निरिक्षण पश्चात उचित निर्णय गरिने)
गुलियो मिठो:
- म्याङ्गो क्रिम
-  फलफुल
पिउने पदार्थ:
- पानी
- जुस (ओरान्ज, एप्पल )
खानाको प्रचलित मुल्य : २५,०० यूरो/व्यक्ति
जम्मा प्रचलित मुल्य:  (२५ x ४२५) =१०,६२५ यूरो
d)    30.07.2017 Lunch
Time : 13:00 - 14:00
Estimated Number: 400
Type of food:
Lunch Package
-भेजिटेबल करी,
-सलाद
- खीर
-(साथमा भुजाको सट्टामा अरु केहि राख्ने प्रयास रहने छ)
पिउने पदार्थ:
- पानी
- जुस (ओरान्ज, एप्पल )

खानाको प्रचलित मुल्य : ९ .०० यूरो/ व्यक्ति
जम्मा प्रचलित मुल्य:  (४०० x ९) =३,६०० यूरो
 

 
                  

Mr. Subedi will provide food in cooperation with chef cooks that have experience in different five start hotels.
        Total cost of the food will be as follows:
a.     28.07.2017  Evening dinner:  7500 Euro
b.    29.07.2017  Lunch :  3600 Euro
c.    29.07.2017 Eveing Dinner: 10625 Euro
d.    30.07.2017 Lunch : 3600 Euro
Total : 25325

Mr. Subedi will get 15325 Euro Cash from the organizing committee  
 Mr. Subedi will donate 10000 Euro to NRNA ERM 2017 organizing committee.
 Donation from Mr. Subedi will be recognized as the contribution of Mr. and Mrs Subedi. Mr. and Mrs Subedi will be recognized as Event Partnar.
Mr. Subedi and his team member will get Kitchen in Hotel Höchsterhof. This Kitchen will be provided in cooperation with Hotel Höchster Hof.
ERM organizing committee will provide 4 volunteers for serving dishes at evening dinner and lunch time.  
Mr. Subedi will provide Nepali Milk tea and biscuits on 29th and 30th day time (15-16:00). the Cost of tea and biscuits will be calculated extra. 

 

_______________
Mr. Narayan Adhikari
Vice President, NRNA

 

_______________
Mr. Yagya Raj Subedi
Restaurant Namaste